< svi CIAT proizvodi

EREBA ACCESS

Učin: Grijanje: 17 do 40 kW – Hlađenje: 8 do 40 kW
Najčešća primjena: Uredski prostori, hoteli i trgovački centri, stambeni objekti
Karakteristike: Jednostavne, pouzdane i učinkovite dizalice topline. Širok raspon samo za hlađenje i reverzibilnu jedinicu. Integrirani hidraulički modul

PreuzimanjeTehnički katalog (Engleski)

EREBA 4-15

Učin: Grijanje: 4 do 15 kW – Hlađenje: 4 do 16 kW

Najčešća primjena: Mali trgovački centri, stambeni objekti

Karakteristike: Jednostavne, pouzdane i učinkovite dizalice topline.Inverter tehnologija. Integrirani hidraulički modul.

PreuzimanjeTehnički katalog (Engleski)

EREBA 17-21

Učin: Grijanje: 17 do 21 kW – Hlađenje: 15 do 18 kW
Najčešća primjena: Uredski prostori, hoteli i trgovački centri, stambeni objekti
Karakteristike: Jednostavne, pouzdane i učinkovite dizalice topline.Inverter tehnologija. Integrirani hidraulički modul.

PreuzimanjeTehnički katalog (Engleski)

Aquaciat LD/ILD

Učin: Hlađenje: 156 do 511 kW – Grijanje: 173 do 537 kW
Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, hoteli i trgovački centri, zdravstvo, industrija
Karakteristike: Visoka učinkovitost s radnom tvari R410A. Kompaktni i tihi u radu. SCROLL kompresori. Izmjenjivači s lemljenim pločama. Samoprilagođavajući elektronički regulacijski sustav.

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)

Aquaciat2 Hybrid

Učin: Hlađenje: 45 do 80 kW – Grijanje: 50 do 85 kW

Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, hoteli i trgovački centri, zdravstvo, industrija, stambeni objekti

Karakteristike: Kompaktni i tihi u radu. Scroll kompresori. Izmjenjivači s lemljenim pločama. Kotao prirodnog kondenzatora GAS.

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

Aquaciat Caleo

Učin: Grijanje: 25 do 48 kW
Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, hoteli i trgovački centri, zdravstvo,  stambeni objekti
Karakteristike: Dizajniran za zamjenu konvencionalnih kotlova i pripremu potrošne tople vode

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)

Aquaciat free-cooling

Učin: Hlađenje: 185 do 485 kW
Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, hoteli i trgovački centri, zdravstvo, industrija
Karakteristike: Moduli slobodnog hlađenja za AQUACIAT2 700V do 1100V i AQUACIAT power 1200V do 1800V.

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)

Aquaciat Power ST & HE ILD

Učin: Hlađenje: 160 do 510 kW ; Grijanje: 180 do 480 kW
Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, hoteli i trgovački centri, zdravstvo, industrija
Karakteristike: Visoka učinkovitost. Kompaktni i tihi u radu. SCROLL kompresori. Visokoučinkoviti izmjenjivači s lemljenim pločama. Samoprilagođavajući elektronički regulacijski sustav.

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

Aquaciat Power HEE

Učin: Hlađenje: 190 do 650 kW
Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, hoteli i trgovački centri, zdravstvo, industrija
Karakteristike: Kompaktni i tihi u radu. Scroll kompresoriInverterska tehnologija. Visoke performanse izmjenjivača s lemljenim pločama. Samoprilagođavajući elektronički regulacijski sustav.

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)

Aquaciat Power ILD/ILDC/ILDH

Učin: Hlađenje: 190 do 640 kW – Grijanje: 190 do 500 kW

Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, hoteli i trgovački centri, zdravstvo, industrija

Karakteristike: Visoka energetska učinkovitost. Kompaktan i tih rad. Scroll kompresori. Visokoučinkoviti lemljenih izmjenjivača topline. CIAT automatsko podešavanje elektroničke kontrole.

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

Aquaciat 2 ILD/ILDC/ILDH

Učin: Hlađenje: 20 do 170 kW – Grijanje: 20 do 180 kW

Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, hoteli i trgovački centri, zdravstvo, industrija, stambeni objekti

Karakteristike: Kompaktni i tihi u radu. Scroll kompresori. Izmjenjivači s lemljenim pločama. Samoprilagođovajući elektronički regulacijski sustav. Cijeli aluminijski mikro-kanalni kondenzator.

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)

Powerciat2 LX/LXC

Učin: Hlađenje: 600 do 1350 kW
Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, hoteli i trgovački centri, zdravstvo, industrija
Karakteristike: Vijčani kompresori. CIAT direktna ekspanzija. Cijevni isparivač (“shell and tube”). Izvedba s hidrauličkim modulom “uključi i ohladi“. Potpuno aluminijski mikrokanalni kondenzator.

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

YUNA II

Učin: Grijanje: 5 to 15 kW – Hlađenje: 13 to 16 kW

Primjena: Stambeni objekti, Mali trgovački centri.

Applications: Dizalica topline zrak / voda s Inverter tehnologijom za grijanje pojedinih stambenih objekata ili malih objekata uslužnog
sektora.

PreuzimanjeTehnički katalog (Engleski)