< svi CIAT proizvodi

RTR – Regulacija terminalnih jedinica

Najčešća primjena: Hoteli, stambeni objekti
Karakteristike: On/Off Elektromehanička regulacija

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)

V30 – Elektronička regulacija terminalnih jedinica

Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, hoteli, trgovački centri, zdravstvo, stambeni objekti
Karakteristike: Elektronička on/off regulacija na strani zraka ili vode za regulaciju terminalnih jedinica (kazetne, podstropne jedinice i ventilokonvektori), za 2-cijevni sustav, 2-cijevni sustav + elektro grijač i 4-cijevni sustav te za rad s recirkulacijskim zrakom.

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)

V300 – Elektronička regulacija

Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, trgovački centri, zdravstvo
Karakteristike: Proporcionalno integralna regulacija na strani vode za regulaciju terminalnih jedinica (podstropne jedinice, kazetne jedinice, ventilokonvektori…) za 2-cijevni sustav, 2-cijevni sustav + elektro grijač i 4-cijevni sustav te za rad s recirkulacijskim zrakom.

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)

V3000 – Elektronička regulacija

Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, hoteli, trgovački centri, zdravstvo
Karakteristike: Elektronički sustav regulacije za neautonomne terminalne jedinice (kazetne, UTA podstropne jedinice, ventilokonvektore). Za 2-cijevni sustav, 2-cijevni sustav + elektro grijač i 4-cijevni sustav te za rad s recirkulacijskim zrakom.

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)

R1 Pack i R+ Pack – Regulacija svježeg zraka

Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, zdravstvo
Karakteristike: Štedite energiju i optimizirajte kvalitetu zraka u uredskim prostorijama

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)