< svi CIAT proizvodi

CLIMACIAT AIRCLEAN

Protok zraka: 1000 do 30000 m³/h

Najčešća primjena: Upravne zgrade, zdravstvo, industrija

Karakteristike: Konstruiran da zadovolji najviše zahtjeve iznimne čistoće zraka. Materijali i komponente visoke kvalitete. Dekontaminacija, čišćenje, jednostavnost održavanja.

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

CLIMACIAT AIRTECH

Protok zraka: 1000 do 30000 m³/h

Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, hoteli i trgovački centri, zdravstvo, industrija, stambeni objekti

Karakteristike: Širok raspon protoka zraka i raspoloživih opcija

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

CLIMACIAT AIRACCESS

Protok zraka: 1000 do 30000 m³/h

Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, zdravstvo

Karakteristike: Pouzdan proizvod konstruiran za održavanje visoke kvalitete zraka

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)

AIRCLEAN

Protok zraka: 1000 do 60000 m³/h

Najčešća primjena: Upravne zgrade, zdravstvo, industrija

Karakteristike:

Climaciat AIRCLEAN- Konstruiran da zadovolji najviše zahtjeve iznimne čistoće zraka. Materijali i komponente visoke kvalitete. Dekontaminacija, čišćenje, jednostavnost održavanja.

Climaciat AIRCLEAN SANTE- Farmaceutska industrija, bolnice

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)

AIR COMPACT

Protok zraka: 1500 do 6000 m³/h

Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, hoteli i trgovački centri, stambeni objekti

Karakteristike: Visoke performanse u kompaktnom kućištu. Ekološki prihvatljivo s primjenom rekuperacije topline.

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)

AIRTECH

Protok zraka: 1000 do 66000 m³/h

Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, hoteli i trgovački centri, zdravstvo, industrija, stambeni objekti

Karakteristike: Širok raspon protoka zraka i raspoloživih opcija

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)

MASTAIR

Protok zraka: 50000 do 130000 m³/h

Najčešća primjena: Uredski prostori, upravne zgrade, hoteli i trgovački centri, zdravstvo, industrija

Karakteristike: Veliki protoci zraka. Visoki raspoloživi tlakovi. Efikasnost brtvljenja kućišta: klasa B. Visoka mehanička čvrstoća.

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)

FLOWAY – tlačno-odsisna klima komora

Protok zraka: 500 do 18000 m³/h

Najčešća primjena: Upravne zgrade, hoteli i trgovački centri, zdravstvo

Karakteristike: FLOWAY je PLUG & PLAY tlačno-odsisna klima komora opremljena rekuperatorskom jedinicom. Izvedbe: “klasična”, “vertikalna” i “stropna”.

i-pdfTehnički katalog (Engleski)

i-pdfTehnički katalog (Hrvatski – arhiva)