< svi Salmson proizvodi

Potopne crpke

Veliki broj različitih modela potopnih crpki omogućava njihovu primjenu za najrazličitije potrebe kao što su dobava i distribucija čiste vode u kućanstvima, crpljenje vode iz bušotina, jezera ili rijeka, odvodnjavanje i spuštanje razine vode na gradilištima, protupožarna zaštita, drenaža podruma, kotlovnica i sl., crpljenje otpadne vode iz sabirnih jama, tvorničkih prostorija i sl., crpljenje kanalizacijske vode, vode koka sadrži krute čestice, korozivne tekućine, industrijske vode, pražnjenje septičkih jama …