< svi Carel proizvodi

Izotermni ovlaživači

Parno ovlaživanje je najkvalitetniji način ovlaživanja jer u zrak dolazi samo čista para. Ovisno o tipu distributora pare koji se koristi moguća je distribucija pare u sobi tj. prostoriji ili u kanalima. Također je moguć izbor tipa regulacije, od On/Off regulacije do promjenjive automatske regulacije s osjetnikom vlage.

Modeli električnih parnih ovlaživača imaju raspon proizvodnje pare od 1,5 do 130 kg/h, dok modeli plinskih parnih ovlaživača imaju raspon proizvodnje pare od 40 do 180 kg/h.