Schako – jedan od najvećih europskih proizvođača ventilacijskih rešetki, difuzora, sapnica, protupožarnih zaklopki, regulatora protoka, prigušivača zvuka i ostalih elemenata za distribuciju zraka neophodnih u sustavima klimatizacije i ventilacije.

Schako