Ostale kategorije objekata: Banke • Hoteli • Industrijski objekti • Ministarstva, zavodi, sudovi, vojarne i policijske postaje • Odgojno obrazovne ustanove • Poslovni objekti • Prodajni objekti • Sakralni objekti i kulturne ustanove • Sportski i rekreativni objekti • Telekomunikacijski centri i pošte • Zdravstvene ustanove • Zračne luke i marine • Cjelokupna referentna lista dostupna je u PDF-u.

Marina Mandalina, Šibenik

Zračna luka Dubrovnik, Ćilipi

Zračna luka Pula, Pula

Zračna luka Split, Split

ACY Marina, Cres

ACY Marina, Dubrovnik

ACY Marina, Umag

Heliodrom, Mostar

Marina Punat, Krk

Marina Tehnomont, Pula

Nautičko turistički centar, Novigrad

Oblasna kontrola leta, Zagreb

Zračna luka Mostar, Mostar

Zračna luka Osijek, Osijek

Zračna luka Zadar, Zadar